Beo Čista Energija

EFW Vinča

Overview

Investor: Beo čista energija I Project type: Industrial plant- Energy From Waste

Contract: General Contractor I Total Area: 13.000 SQM

Location: Vinča, Serbia I Year: 2019 – 2022

Vinča is a Waste to Energy Plant, the first of its kind in Serbia. The facility spreads across a 13,000 sqmwaste incinerator, producing electricity and thermal energy obtained from organic and non-organic wasteincineration. It’s a thermal power plant with a capacity of up to 50MW of electricity and heat. As theGeneral Contractor, Energogroup addressed specific challenges related to meeting all necessaryregulations and EU requirements. All construction activities on this project were carried out in accord withthe latest international standards, which include the highest standards of environmental protection.

flags

Urbana područja su sve češće uzrok ili izvor današnjih ekoloških izazova. Ovaj podatak ne iznenađuje jer vec deceniju sve više ljudi gravitira ka urbanim sredinama. U potrazi za poslom, boljim uslovima života urbano stanovništvo sve više se sreće sa ograničenjima u urbanom okruženju i ugroženim komforom (kao što su buka u saobraćaju, zagađenje vazduha, zagađenje vode, neadekvatno odlaganje đubreta, prenaseljeni i neuređeni kvartovi,neadekvatna komunalna opremljenost i sl. ).

Ekološki problemi, poput zagađenja vazduha, vode, zemljišta, smanjenja biodiverziteta, povećanih emisija gasova koji stvaraju efekat „staklene bašte“, enormne količine otpada, neadekvatno dolaganje đubreta, alarmirali su poslednjih decenija čitav svet. Prouzrokovači istih su brojni, a među njima svakako prednjači industrija – sektor građevine zagađenju vazduha „doprinosi“ sa neverovatnih 23%, udeo ovog sektora u izazivanju klimatskih promena je 50%, u zagađenju pijaće vode 40% a 50% količine otpada na svetskim deponijama, dolazi upravo kao produkt sektora građevinarstva.

Energy-from-Waste in Vinča Resource Recovery Center, Belgrade Waste Management PPP Project

Public Sector Partner(s): City of Belgrade Private Sector Partner(s): Beo Čista Energija [SPV of Veolia, I-Environment Investments Ltd. (ITOCHU Corporation), Marguerite Fund] Other Key Stakeholder(s): International Finance Corporation, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Development Bank of Austria (OeEB); Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Beo Čista Energija d.o.o., društvo s posebnom namenom čiji su akcionari francusko preduzeće Veolia, japanska korporacija ITOCHU i panevropski fond MARGUERITE sa sedištem u Luksemburgu, je privatni partner Grada Beograda na projektu Javno-privatnog partnerstva u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu. Projekat JPP u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu je prvo veliko infrastrukturno javno-privatno partnerstvo u Republici Srbiji I očekuje se da će projekat imati pokazni efekat u drugim sektorima.

Beo Čista Energija d.o.o. je odgovorna za projektovanje, izgradnju, finansiranje i upravljanje novim centrom za upravljanje otpadom u Vinči u cilju pružanja usluga odlaganja i tretmana komunalnog i građevinskog otpada u narednih 25 godina.

Projekat JPP doprineće očuvanju životne sredine u Srbiji i dostizanju ciljeva cirkularne ekonomije, time što će se poštovati standardi EU koji se odnose na smanjenje količine otpada koji se odlaže na deponiji, kao i na emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Ovaj projekat predstavlja dugoočekivano rešenje za jedan od najvećih izazova grada Beograda u oblasti upravljanja otpadom. Projekat obuhvata:

 • zatvaranje smetlišta u Vinči,
 • izgradnju nove deponije,
 • sakupljanje i prečišćavanje procednih voda (zagađenih voda) i iskorišćenje deponijskog gasa,
 • izgradnju i upravljanje postrojenjima za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa, čime će se fosilna goriva zameniti otpadom kao izvorom toplotne i električne energije,
 • preradu otpada od građenja i rušenje.
 • preradu otpada od građenja i rušenje.

Postrojenje za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada pretvara otpad iz domaćinstava i slični otpad u energiju u obliku pare, električne energije ili tople vode. Energetsko iskorišćenje otpada i reciklaža su komplementarni načini prerade otpada u integralnim sistemima upravljanja otpadom i doprinose ostvarivanju cilja da se smanji količina otpada koja se odlaže na deponije.

Insineracija otpada je sanitarni način prerade otpada kojim se smanjuje njegova zapremina za oko 90%. Karakteristike postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada u okviru projekta JPP u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu:

 • insinerator otpada sa bunkerom za prijem otpada i sistemom za sagorevanje otpada (tehnologija pokretne rešetke sa vazdušnim hlađenjem);
 • kotao za rekuperaciju toplote i parna turbina sa generatorom koji omogućava proizvodnju električne i toplotne energije;
 • sistem za prečišćavanje dimnih gasova (suvi sistem sa hidratisanim krečom) koji omogućava smanjenje koncentracije zagađivača u dimnim gasovima koji se ispuštaju u atmosferu u skladu sa zahtevima revidirane (2019) Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU i njenim graničnim vrednostima emisija;
 • postrojenje za preradu šljake i pepela sa dna insineratora;
 • postrojenje za preradu ostataka nakon prečišćavanja dimnih gasova (APCR): Predviđeno je da ovi ostaci prođu postupak stabilizacije i solidifikacije mešanjem sa cementom i vezivnim sredstvima pre nego što se odlože na deponiji za odlaganje ostataka;
 • instalisana snaga od 56,5 MWth toplotne energije i 32,24 MWel električne energije.
 • Postrojenje za energetsko iskorišćenje otpada će prerađivati oko 66% komunalnog čvrstog otpada koji se proizvede u Beogradu, što ostavlja dosta prostora za odvajanje i razvrstavanje reciklabilnog materijala. Povećanje stopa reciklaže uzeto je u obzir prilikom projektovanja povećanja ukupne količine komunalnog čvrstog otpada, tako da je ukupan kapacitet postrojenja optimizovan u skladu sa tim.

Grad Beograd sa Centrom za upravljanje otpadom Vinča i proizvodnjom 30,24 MW električne energije i 56,50 MW toplotne energije iz termičkog tretmana čvrstog komunalnog otpada pridružuje se brojnim zemljama EU sa objektima Energija iz otpada. TE-TO na otpad će tretirati 340.000 tona otpada godišnje, odnosno 43,6 t/h komunalnog otpada. Smanjenjem deponovanja čvrstog komunalnog otpada za 340.000 tona godišnje i njegovim termičkim tretmanom u objektu TE-TO na otpad, više od 5% beogradskih domaćinstava će se snabdevati strujom, a više od 10% domaćinstava toplotnom energijom za grejanje iz obnovljivih izvora energije čime se zamenjuje korišćenje fosilnih goriva i smanjuje emisija gasova staklene bašte (GHG).

JPP projekat upravljanja otpadom u Beogradu je prvi projekat postrojenja za proizvodnju energije iz otpada koji je sertifikovan od strane Gold Standarda i prvi u Srbiji. Projekat će smanjiti emisiju CO2ek godišnje za 210 000 tona i ispuniti kriterijume za 7 UN SDG-a.

Ponosni smo na to što je Energogroup bio deo ovog velikog projekta. U Energogroup-u smo svesni da je očuvanje životne sredine od vitalnog značaja za sadašnje i buduće generacije, te se trudimo da naš rad bude u skladu sa ovim ciljem.

Društvena odgovornost kompanije postaje sve važnija komponenta poslovanja koja nastoji da zadovolji sve etičke, ekološke, pravne i javne standarde.

Tim Energogroup-a smatra da su ovo ključne komponente kojih svaka kompanija treba da se drži u okviru svog poslovanja:

Poštovanje pravnih propisa i regulativa – svaka kompanija treba da poštuje zakone i regulative u zemlji i regionu u kojem posluje.

Doprinos zajednici – potrebno je da kompanija ima pozitivan uticaj na zajednicu u kojoj posluje, kroz uključivanje u aktivnosti zajednice, podržavanje lokalnih inicijativa, projekata i zapošljavanjem lokalne radne snage.

Zaštita životne sredine – firma treba da ima svest o uticaju svog poslovanja na životnu sredinu i da preduzme mere za smanjenje negativnih uticaja. To može uključivati upotrebu održivih izvora energije, smanjenje emisije štetnih gasova i smanjenje otpada.

Unapređenje radnih uslova – obezbediti sigurne i zdrave uslove rada za svoje zaposlene, bezbednosti se odnosi na svaki aspekt našeg rada.

Kvalitet usluga i proizvoda – svaka uspešna kompanija teži da pruži kvalitetne usluge i proizvode svojim klijentima, u skladu sa standardima industrije.

Etika poslovanja – potrebno je poslovati u skladu sa etičkim standardima, kao što su poštenje, transparentnost i odgovornost.

Društveno angažovanje – podržavanje društveno odgovorne inicijative i projekata, kao i aktivnost u društvenoj zajednici.

Scroll to Top