Author name: Dunja Polo

Održiva budućnost – zelena gradnja

Zelena gradnja, poznata kao održiva gradnja ili ekološka gradnja, predstavlja pristup projektovanju, građenju i upravljanju objektima koji ima za cilj smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu i unapređenje kvaliteta života ljudi. Ova ’’filozofija;; gradnje postavlja ekološke, društvene i ekonomske ciljeve kako bi se postigla ravnoteža između potreba ljudi i očuvanja prirodnih resursa. Osnovni principi zelene

Održiva budućnost – zelena gradnja Read More »

Scroll to Top