Generalni izvođač

GENERAL BUILDER
Kao generalni izvođač radova, Energogroup projektuje i gradi poslovne zgrade, tržne centre, proizvodne i uslužne komplekse, stambene objekte, rekreativne centre i hotele po sistemu “ključ u ruke”.

Detaljnije

Urbano planiranje

Urbano planiranje i Projektovanje
Naš cilj je da razumemo naše klijente i aktivnosti koje obavljaju u prostoru koji projektujemo i gradimo za njih, prostoru vrhunskog kvaliteta gradnje, moderne arhitekture, izrađenog od energetski efikasnih materijala i u skladu sa standardima struke.

Detaljnije

Dobijanje dozvola

GENERAL BUILDER
ašim klijentima obezbeđujemo kompletnu pravnu dokumentaciju potrebnu na projektu, što podrazumeva potvrdu izvođačkog projekta, građevinske, upotrebne i ostale dozvole, kao i druga dokumenta u skladu sa zakonskim i drugim građevinskim propisima.

Detaljnije

Menadžment projektima

GENERAL BUILDER
U svakom projektu Energogroup primenjuje holistički pristup u koordinaciji ljudskih i materijalnih resursa kroz životni ciklus projekta, od ideje do realizacije.

Detaljnije

Razvoj i investicije

GENERAL BUILDER
Jedna od naših usluga je i razvoj projekata, što predstavlja faze od ugovaranja i plana investiranja do prodaje prostora i primopredaje objekta, uključujući i kompletnu finansijsko-pravnu podršku.

Detaljnije