Jedna od naših usluga je i razvoj projekata, što predstavlja faze od ugovaranja i plana investiranja do prodaje prostora i primopredaje objekta, uključujući i kompletnu finansijsko-pravnu podršku. Pored ovoga razvoj projekta obuhvata još procenu vrednosti projekta, pregovore sa bankama, ispitivanje finansijskih indeksa, harmonizaciju ugovora između učesnika projekta i strateško-finansijsku analizu rizika u odnosu na uslove na tržištu.

Razvoj počinje sa idejom, nastavlja sa predlogom projekta, crteža i tehničke dokumentacije, a materijalizuje sa na gradilištu kroz građevinske radove. Projektni tim Energogroup zajedno sa klijentom, pravnim sektorom, bankama, investitorima i konstruktorima priprema plan investiranja da bi ideje postale stvarnost.

Samo projekti sa sigurnim kapitalom i racionalizovanim investicijama vode izvođenju značajnih objekata koji opravdavaju svoje postojanje u budućnosti.