1Energogroup je privatna kompanija koja posluje u domenu projektovanja, inženjeringa i izgradnje po sistemu „ključ u ruke“. Kao Generalni izvođač, Energogroup je odgovoran za koordinaciju svih učesnika na projektu, kao i za nadzor na gradilištu. Bilo da se grade poslovni ili shopping centri, uslužni ili stambeni objekti, pristup „ključ u ruke“ omogućava da se kontroliše celokupan životni ciklus projekta.

Energogroup posvećuje veliku pažnju kvalitetu usluga, bezbednosti zaposlenih i zaštiti životne sredine. Integrisan sistem menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine obuhvata sve procese od ugovaranja, projektovanja i razvoja, preko upravljanja podizvođačkim radovima, nabavke, praćenja i merenja, kontrole i testiranja do stalnog unapređenja i merenja zadovoljstva klijenata.
Procesi koje Energogroup poverava svojim dobavljačima takođe moraju da ispunjavaju zahteve standarda ISO9001, ISO14001 i OHSAS 18001. Politika integrisanog menadžment sistema utvrđuje vrednosti i ciljeve koje Energogroup ističe i poštuje u svakom poslu.

Energogroup je implementirao sistem menadžmenta usklađen sa zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 kao alat kojim upravlja poslovnim procesima, prati i preispituje performanse i teži stalnom unapređenju. Ciklus „Planiraj-Uradi-Proveri-Deluj“ je ključan za zaposlene koji primenjuju ove standarde. Svi procesi i procedure su razvijeni tako da preduprede greške, loš uticaj na životnu sredinu i povrede na radu.