Energogroup pruža ne samo usluge projektovanja, inženjeringa i izgradnje već i usluge pravne prirode. Našim klijentima obezbeđujemo kompletnu pravnu dokumentaciju potrebnu na projektu, što podrazumeva potvrdu izvođačkog projekta, građevinske, upotrebne i ostale dozvole, kao i druga dokumenta u skladu sa zakonskim i drugim građevinskim propisima.

Prema zahtevima klijenata i u saradnji sa partnerima, pravno-administrativni sektor Energogroup upravlja procesom dobijanja dozvola i preuzima odgovornost za sve rizike i obaveze u vezi sa ovim. Bez obzira koliko je kompleksan projekat ili veliki izazov, naš pravni tim je spreman za pronalaženje optimalnog rešenja koje ispunjava i očekivanja klijenta i u saglasnosti je sa zakonom. Dugoročna partnerstva sa potvrđenim advokatskim kancelarijama omogućavaju Energogroup da garantuje da će kompleksni pravni zahtevi biti ispunjeni u potpunosti, i bez dodatnih napora. Na ovaj način, Energogroup nudi integralno rešenje za dobijanje dozvola na jednom mestu.