Licence za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, ili nadležni organ autonomne pokrajine, i to:

– Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija (IO93A2);
– Izvođenje građevinskih konstrukcija na objektima stambenih kompleksa višeporodičnog stanovanja kada je investitor Republika Srbija (IO93G1);
– Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima (I101M1);
– Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za centralna skladišta i/ili deponija za odlaganje opasnog otpada (I102M2);
– Izvođenje građevinskih konstrukcija za objekte preko 50 m visine (I203G1);

Rešenje možete pogledati i preuzeti ovde.